Veřejná politika

Mgr. Jágr David Ph.D.
Působiště
 • Univerzita Karlova
Obory
 • Politologie
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Veřejná politika
 • Politické strany
 • Parlamentarismus
Mgr. Drašar Michael
Působiště
 • Univerzita Karlova
Obory
 • Politologie
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Veřejná politika
 • Demokracie
 • Data
 • Statistika
 • Politické strany
 • Parlamentarismus
Mgr. Hejzlarová Eva Ph.D.
Působiště
 • Univerzita Karlova
Obory
 • Veřejná politika
Expertíza
 • Veřejná politika
Mgr. Mouralová Magdalena Ph. D.
Působiště
 • Univerzita Karlova
Obory
 • Veřejná politika
Expertíza
 • Veřejná politika
 • Vzdělávání
prof. Ing. Jurajda Štěpán Ph.D., DSc.
Působiště
 • Univerzita Karlova
 • Národohospodářský ústav AV ČR
Obory
 • Politologie
 • Veřejná politika
 • Genderová studia
Expertíza
 • Veřejná politika
 • Ekonometrie
 • Data
 • Statistika
 • Gender
 • Vzdělávání
 • Ekonomie
Doc. Ing. Münich Daniel Ph.D.
Působiště
 • CERGE-EI
Obory
 • Sociální politika
 • Veřejná politika
 • Finance
Expertíza
 • Veřejná politika
 • Ekonometrie
 • Data
 • Statistika
 • Migrace
 • Gender
 • Vzdělávání
 • Věda a technologie
 • Ekonomie
Mgr. et Mgr. Terčová Natálie
Působiště
 • Masarykova univerzita
Obory
 • Psychologie
 • Mediální studia
 • Veřejná politika
Expertíza
 • Veřejná politika
 • Digitální média
 • Věda a technologie
 • Umělá inteligence/AI
Mgr. et Mgr. Tichý Lukáš Ph.D.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • Metropolitní univerzita Praha
Obory
 • Politologie
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
 • Energetika
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Veřejná politika
 • Terorismus
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Evropská unie
 • Energetika
 • Geopolitika
Mgr. Kovář Jan Ph.D.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • University of New York in Prague
Obory
 • Středoevropská studia
 • Politologie
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
 • Právo
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
 • Veřejná politika
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Evropská unie
 • Masová média
 • Společnost
 • Geopolitika
 • Politické strany
 • Občanská společnost
Metodieva Asya Ph.D.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
Obory
 • Balkánská studia
 • Politologie
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
 • Terorismus
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
 • Veřejná politika
 • Terorismus
 • Násilí
 • Etnické konflikty
 • Mezinárodní vztahy
 • Demokracie
 • Sociální média
 • Válka
 • Geopolitika
 • Politický extremismus
prof. Mgr. Ing. Kratochvíl Petr Ph.D.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
Obory
 • Mezinárodní vztahy
 • Teologie
 • Religionistika
 • Humanitní studia
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Veřejná politika
 • Mezinárodní vztahy
 • Evropská unie
 • Etnické a náboženské skupiny
 • Gender
 • Kultura a tradice
 • Společnost
doc. PhDr. Eichler Jan CSc.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
Obory
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
 • Terorismus
Expertíza
 • Veřejná politika
 • Terorismus
 • Mezinárodní vztahy
 • Válka