profile

prof. Ing. Jurajda Štěpán Ph.D., DSc.

Působiště
  • Univerzita Karlova
  • Národohospodářský ústav AV ČR
Email
stepan.jurajda@cerge-ei.cz
Jazyky
  • Angličtina
  • Čeština
Dostupnost
  • Psaný komentář
Bio
Mám doktorát z University of Pittsburgh, post-doc z Princeton University. Byl jsem ředitelem Národohospodářského ústavu AV ČR a CERGE UK a členem řídícího výboru Evropské asociace ekonomů práce. Dále jsem působil jako předseda Oborové komise pro sociální a humanitní vědy GAČR, člen Národní ekonomické rady vlády a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V neposlední řadě jsem byl předsedou Komise pro hodnocení výzkumných organizací a náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace.