profile

Mgr. Mouralová Magdalena Ph. D.

Působiště
  • Univerzita Karlova
Email
magdalena.mouralova@fsv.cuni.cz
Jazyky
  • Angličtina
  • Čeština
Dostupnost
  • Expertní/veřejná debata
  • Psaný komentář
Bio
Věnuji se výzkumu v oblasti vzdělávání a vzdělávací politiky, kde se soustředím zejména na postoje aktérů k různým politikám a opatřením (společné vzdělávání - inkluze, víceletá gymnázia, jednotné přijímací zkoušky, distanční výuka a další opatření v době pandemie, hodnocení žáků, testování) a jejich vzájemnými vztahy (vztah zřizovatele a ředitele, ředitele a učitelů, učitelů a rodičů).