profile

Metodieva Asya Ph.D.

Bio ‚Üí
Jsem v√Ĺzkumn√Ĺm pracovn√≠kem Centra pro evropskou politiku. Ve sv√©m v√Ĺzkumu se zamńõŇôuji na radik√°ln√≠ hnut√≠, terorismus, polarizaci, soci√°ln√≠ s√≠tńõ, moderov√°n√≠ obsahu a z√°padn√≠ Balk√°n. Pracovala jsem jako asistentka pro kurzy Terorismus a boj proti terorismu, Soci√°ln√≠ m√©dia a demokracie, Srovn√°vac√≠ politick√Ĺ v√Ĺzkum a VeŇôejn√° spr√°va. V roce 2021 jsem byla ńćlenkou Visegrad Insight Fellow a v roce 2019 jsem byla hostuj√≠c√≠ doktorandkou na Oxfordsk√© univerzitńõ. V roce 2018 jsem byla drŇĺitelem Sotirovova stipendia LSE IDEAS a stipendia Re-think CEE Nńõmeck√©ho Marshallova fondu Spojen√Ĺch st√°tŇĮ americk√Ĺch.