profile

Doc. Ing. Münich Daniel Ph.D.

Působiště
  • CERGE-EI
Email
munichd@gmail.com
Telefon
+224005175
Jazyky
  • Angličtina
  • Čeština
Dostupnost
  • Expertní/veřejná debata
  • Výstup v rádiu/televizi
  • Psaný komentář
Bio
Zabývám se empirickým policy orientovaným ekonomickým výzkumem v oblasti trhu práce školství a vzdělávání, sociální oblasti včetně daní a dávek a potom obecně hodnocením dopadů veřejných politik. Specialitou je problematika hodnocení vědy, hlavně výzkumu základního a související bibliometrické resp. scientometrické analýzy a výzkumy. Mám poměrně velké praktické zkušenosti s fungováním státní správy a tvorby veřejných politik, stejně jako zkušenosti z řady poradních orgánů, národních a mezinárodních.