Výzkumná zpráva

Přečtěte si souhrnnou výzkumnou zprávu Komunikace a aplikace expertního sociálněvědního výzkumu pro kompetentní veřejnou politiku a společenskou resilienci. Zpráva uzavírá projekt TAČR CURIE [pdf], v rámci jehož řešení vznikla i databáze, jíž máte právě otevřenou. Zpráva je určena především pro expertní a státní instituce i samotné experty. Obsahuje příklady dobré praxe komunikace společenskovědní expertízy směrem k státním institucím, variantní řešení a nástroje komunikace, návrh rozvoje platformy pro deliberaci při designu veřejných politik v prostředí české exekutivy a závěrem i reflexi zkušeností získaných při zpracovávání pilotních výsledků cílících na veřejnou správu v rámci projektu.