Občanská společnost

prof. PhDr. Ing. Císař Ondřej Ph.D.
Působiště
 • Univerzita Karlova
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Sociologický ústav AV ČR
Obory
 • Sociologie
 • Politologie
Expertíza
 • Demokracie
 • Sociální hnutí
 • Občanská společnost
 • Politický protest
Prof. JUDr. PhDr. Bílková Veronika Ph.D., E.MA
Působiště
 • Univerzita Karlova
Obory
 • Právo
Expertíza
 • Terorismus
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Válka
 • Nacionalismus
 • Etnické a náboženské skupiny
 • Lidská práva
 • Občanská společnost
Mgr. et Mgr. Bieliková Karolína
Působiště
 • Masarykova univerzita
Obory
 • Mediální studia
 • Žurnalistika
Expertíza
 • Masová média
 • Sociální média
 • Digitální média
 • Občanská společnost
Doc. PhDr. Guasti Petra Ph.D. Dr. Habil.
Působiště
 • Univerzita Karlova
 • Sociologický ústav AV ČR
Obory
 • Politologie
Expertíza
 • Demokracie
 • Populismus
 • Společnost
 • Parlamentarismus
 • Občanská společnost
 • Politický protest
Ayan Musil Pelin PhD.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
Obory
 • Blízkovýchodní studia
 • Mezinárodní vztahy
Expertíza
 • Sociální stratifikace, sociální změny a sociální instituce
 • Etnické konflikty
 • Mezinárodní vztahy
 • Demokracie
 • Etnické a náboženské skupiny
 • Nerovnosti a asymetrie
 • Lidská práva
 • Politické strany
 • Občanská společnost
 • Politický protest
 • Politický extremismus
Mgr. Kovář Jan Ph.D.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • University of New York in Prague
Obory
 • Středoevropská studia
 • Politologie
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
 • Právo
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
 • Veřejná politika
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Evropská unie
 • Masová média
 • Společnost
 • Geopolitika
 • Politické strany
 • Občanská společnost