profile

prof. PhDr. Ing. Císař Ondřej Ph.D.

Působiště
  • Univerzita Karlova
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Sociologický ústav AV ČR
Email
ondrej.cisar@fsv.cuni.cz
Telefon
+420775972849
Jazyky
  • Angličtina
  • Čeština
Dostupnost
  • Expertní/veřejná debata
  • Výstup v rádiu/televizi
  • Psaný komentář
Bio
Vystudoval jsem původně politologii a ekonomii. V roce 2020 jsem byl jmenován profesorem sociologie. Přednáším na FSV UK, kde garantuji postgraduální studium sociologie. Pracuji také v Sociologickém ústavu AV a výsledky svého výzkumu předávám také při přednáškách budoucím učitelům a učitelkám v Českých Budějovicích. Spolupracoval jsem na řadě projektů mimo akademickou sféru a pravidelně vystupuji v médiích. Výzkumně jsem působil na mnoha zahraničních pracovištích a publikoval jsem doma i v zahraničí. Zabývám se proměnami a problémy demokracie, společenskými hnutími a politickou mobilizací.