Sociální aspekty zdraví

Mgr. Hrešanová Ema Ph.D.
Působiště
 • Univerzita Karlova
Obory
 • Sociologie
 • Antropologie
Expertíza
 • Gender
 • Feminismus
 • Sociální aspekty zdraví
Univ.-Prof. Dr. Durnová Anna Ph.D.
Působiště
 • Vídeňská univerzita
Obory
 • Sociologie
 • Politologie
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Demokracie
 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Feminismus
 • Emoce
 • Sociální aspekty zdraví
 • Politický protest