Mezinárodní organizace

doc. PhDr. Ditrych Ondřej MPhil. (Cantab.) Ph.D.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
Obory
 • Východoevropská studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Terorismus
Expertíza
 • Terorismus
 • Etnické konflikty
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Evropská unie
 • Válka
 • Geopolitika
 • Věda a technologie
Eberle Jakub Ph.D.
Působiště
 • Vysoká škola ekonomická
 • Ústav mezinárodních vztahů
Obory
 • Germánská studia
 • Politologie
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Komunikace
 • Válka
 • Emoce
 • Společnost
Prof. JUDr. PhDr. Bílková Veronika Ph.D., E.MA
Působiště
 • Univerzita Karlova
Obory
 • Právo
Expertíza
 • Terorismus
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Válka
 • Nacionalismus
 • Etnické a náboženské skupiny
 • Lidská práva
 • Občanská společnost
prof. Mgr. Weiss Tomáš M.A., Ph.D.
Působiště
 • Univerzita Karlova
Obory
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
Expertíza
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Evropská unie
doc. PhDr. Smetana Michal Ph.D.
Působiště
 • Univerzita Karlova
Obory
 • Politologie
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Statistika
 • Válka
 • Geopolitika
Mgr. Schmidt Nikola Ph.D.
Působiště
 • Masarykova univerzita
 • Ústav mezinárodních vztahů
Obory
 • Etika
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
 • Právo
Expertíza
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Demokracie
 • Digitální média
 • Lidská práva
 • Věda a technologie
 • Umělá inteligence/AI
 • Planetární obrana
 • Vesmírná bezpečnost
Karmazin Aleš Ph.D.
Působiště
 • Metropolitní univerzita Praha
Obory
 • Asijská studia
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Geopolitika
Mgr. Grünwald Richard Ph.D.
Působiště
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Obory
 • Politologie
 • Sinologie
 • Asijská studia
 • Enviromentální studia
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
 • Energetika
 • Cestovní ruch
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Evropská unie
 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Energetika
 • Geopolitika
Mgr. et Mgr. Tichý Lukáš Ph.D.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • Metropolitní univerzita Praha
Obory
 • Politologie
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
 • Energetika
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Veřejná politika
 • Terorismus
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Evropská unie
 • Energetika
 • Geopolitika
doc. PhDr. Nožina Miroslav Ph.D.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
Obory
 • Mezinárodní vztahy
 • Antropologie
Expertíza
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Migrace
 • Společnost
O'Sullivan Míla Ph.D.
Působiště
 • Univerzita Karlova
 • Ústav mezinárodních vztahů
Obory
 • Politologie
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
 • Genderová studia
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Válka
 • Gender
 • Feminismus
Dr. Cristani Federica
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
Obory
 • Politologie
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Právo
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Evropská unie
 • Lidská práva
 • Geopolitika
 • Věda a technologie
Mgr. Kovář Jan Ph.D.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • University of New York in Prague
Obory
 • Středoevropská studia
 • Politologie
 • Teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Bezpečnostní studia
 • Právo
Expertíza
 • Politologie a politické vědy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
 • Veřejná politika
 • Mezinárodní organizace
 • Mezinárodní vztahy
 • Evropská unie
 • Masová média
 • Společnost
 • Geopolitika
 • Politické strany
 • Občanská společnost