Sociální stratifikace, sociální změny a sociální instituce

doc. Testa Alessandro Ph.D.
Působiště
 • Univerzita Karlova
Obory
 • Etnologie
 • Antropologie
 • Religionistika
 • Kulturní studia
Expertíza
 • Sociální stratifikace, sociální změny a sociální instituce
 • Evropská unie
 • Nacionalismus
 • Etnické a náboženské skupiny
 • Kultura a tradice
 • Paměť
 • Společnost
Ayan Musil Pelin PhD.
Působiště
 • Ústav mezinárodních vztahů
Obory
 • Blízkovýchodní studia
 • Mezinárodní vztahy
Expertíza
 • Sociální stratifikace, sociální změny a sociální instituce
 • Etnické konflikty
 • Mezinárodní vztahy
 • Demokracie
 • Etnické a náboženské skupiny
 • Nerovnosti a asymetrie
 • Lidská práva
 • Politické strany
 • Občanská společnost
 • Politický protest
 • Politický extremismus